Taylan Gıda

Kalite Politikamız

Üretim tesisimiz; Türk Gıda Kodeksi’ nde belirtilen yasal mevzuatlara uygun, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup işletmemiz üst yönetimi ve çalışanları tarafından bu mevzuat ve standartlar doğrultusunda müşterilerimize güvenilir gıdanın ulaştırılması benimsenmektedir. Tüm faaliyetlerimizde amacımız, müşterilerimizin ürünlerimize ve hizmetlerimize karşı duydukları memnuniyetini ve güveni sürekli arttırmaktır.

Bu bağlamda politikamız;

• Tüm ürünlerini hijyen kurallarından taviz vermeden üretmek,
• Gıda güvenliği açısından olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere karşı tedbir almak,
• Sektörümüze yönelik olarak gıda güvenliği ile ilgili tüm yasa, kodeks ve standartlara uygun satın alma ve üretim yapmak,
• Müşteri beklentilerini de dikkate alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve bu memnuniyetin sürekliliğini sağlamak,
• Kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ilke edinmek,
• Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini sürekli yükseltmek, moral ve verimliliklerini arttırmak,
• Sosyal sorumluluk olgusu içinde çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
• Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak sistemin etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirmektir.
• Planlanan üretimi kısa sürede ve en az hatayla üretmek ve müşteri taleplerini kısa sürede temin etmek;
• Ürün performanslarının rakiplerinden üstün olmasını sağlamak ve bunu müşterilere benimsetmek ve Satışlarımızı arttırıcı tedbirler almak;
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
• Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilerek kirliliğin önlenmesi sağlamaktır.

Taylan Gıda

Eğitim

İşletme olarak sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi ilke edinerek; Çalışanlarımızın gelişimi ve müşteri memnuniyetimizi en üst düzeyde tutmak adına düzenli olarak gerekli eğitimler hem işletmemiz bünyesinde hem de yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir.

 

Belgelerimiz

  • ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSİTEMİ
  • ISO 9001:2015  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  • KAPASİTE RAPORU
  • İŞLETME KAYIT BELGELERİ
  • İŞYERİ RUHSATI
  • VERGİ LEVHASI
Taylan Gıda

Personel ve Sağlık

İşletmemiz tüm personeli;  çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak adına düzenli periyotlarla sağlık muayenesinden geçirilmektedir.

Sağlık kontrolleri esnasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde personelin geçici olarak işten uzaklaştırılarak tedavi süreci işyeri hekimimiz kontrolünde sağlanmaktadır.

Taylan Gıda

Laboratuvar

Kullanılan hammadde, yarı mamül ve mamüllerin fiziksel kontrolleri bünyemizde yapılıp; mikrobiyolojik kontrolleri için alanında uzman akredite laboratuvarlardan destek alınmaktadır. İşletmemizin tüm alanlarında kullanılan su; akredite laboratuvarlar tarafından periyodik olarak alınan numunelerle mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kontrollerden geçirilmektedir.

Üretim alanlarındaki yüzeylerden ve kullanılan alet ekipmanlardan düzenli olarak SWAB örnekleri alınarak kontrolleri yapılmaktadır.

Tek Numara Tüm Taylan
444 1928